Rýchle a stabilné internetové pripojenie v obci realizuje spoločnosť Wi-Telecom.

Viac informácii nájdete na
www.wi-telecom.sk

Geodetické práce vo vašom okolí realizujú firmy:
Viac informácii nájdete na
www.geometricky-plan.sk

tel : 0911 148 346
Viac informácii nájdete na
www.geodeticca.sk
Vážení návštevníci našej internetovej stránky

ako starostka obce Liptovský Michal Vás vítam na našej novej internetovej stránke a verím, že si tu každý z Vás nájde potrebné informácie. Liptovský Michal je malá obec, ktorá sa nachádza v centre turisticky atraktívneho regiónu Liptov aj vďaka neďalekému termálnemu kúpalisku Thermal Park Bešeňová.
Stručne o obci

Liptovský Michal leži v západnej časti Liptovskej kotliny, v údolí rieky Váh, 13 km na východ od Ružomberka. Obec má bohatú históriu. V chotári obce sa našlo eneolit. sídlisko ľudu s kanelovanou keramikou. Sídlisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Slovanske sídlisko z doby veľkomoravskej.

Najstarši zistený záznam o obci je z roku 1331. Vznikla na ľupčianskej občine, nepochybne ešte v 1. pol. 13. stor. pred príchodom nemeckých kolonitov do Ľupče. Od 17. stor. tu pracovala známa papiereň a železná huta. V roku 1900 žilo v obci iba 117 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.

V obci sa nachádza Rímskokatolický kostol sv. Michala v gotickom štýle, ktorý je doložený z 2. pol. 13. stor. a drevená zvonica je pamiatka ľudového staviteľstva zo 17. st.
Na obec sa viaže patrocínium na sv. Michala archanjela, ktorý je zobrazený aj na obecnom erbe. V čiernom štíte na striebornom ležiacom čertovi stojací strieborný rytier (sv. Michal so zlatým plamenným mečom v zdvihnutej pravici, v ľavici držiaci veľkú zlatú reťaz s pripútaným čertom. Túto analógiu možno vidieť aj na presnejšie nedatovanom pečatidle, pravdepodobne z prelomu 17. a 18. storočia, ktoré sa nachádza spolu s ďalšími sfragistickými pamiatkami v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
Mgr. Elena Tuková
starostka obce
 
Vlajka obce pozostáva zo siedmich pozdlžných pruhov vo farbách žltej 1/8, čiernej 1/8, bielej 1/8, žltej 2/8, bielej 1/8, čiernej 1/8 a žltej 1/8. Vlajka je ukončená tromi cípmi.